Viktig melding til pasienter vedrørende Frikort 2

Viktig melding til pasienter vedrørende Frikort 2

Dette er første året med elektronisk innsending av egenandeler til Helfo, og de siste tekniske detaljene er dessverre fortsatt ikke helt på plass. Pasientene må derfor fortsette å betale egenandeler selv om egenandelstaket egentlig er nådd. Summen som betales over egenandelstak (kr.1990,-) vil bli refundert av Helfo så fort den elektroniske overføringen fungerer tilfredsstillende. Vi regner med at vi har en velfungerende løsning på plass etter månedsskifte februar/mars. I mellomtiden oppfordrer vi alle pasienter til å ta vare på kvitteringene sine.