50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å vite om det!

50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å vite om det!

Det antas at så mange som 150 000 nordmenn har hjerteflimmer, men 50 000 av disse lever i uvisshet om tilstanden. Anfallene kan ofte være uten symptomer, noe som gjør det svært vanskelig å avdekke. Antallet som får diagnosen vil sannsynligvis doble seg frem mot 2040. Dette skyldes en kombinasjon av at man nå i større grad leter etter disse pasientene, og at befolkningen blir eldre. I tillegg vil livstilsfaktorer som overvekt og inaktivitet gi økt risiko for hjerteflimmer. De som har hjerteflimmer har femdoblet risiko for hjerneslag sammenlignet med den generelle befolkningen. Risikoen er like høy selv uten symptomer, og i tillegg er det like høy risiko for de som har kronisk hjerteflimmer sammenlignet med de som har anfall som kommer og går. Hvert tredje tilfelle av hjerneslag er av ukjent opprinnelse, og man mistenker at mange av disse skyldes hjerteflimmer.

I et finsk studie publisert i forrige uke undersøkte man hvor ofte et hjerneslag eller drypp var det første kliniske tegnet på hjerteflimmer. Man fant ut at hver femte pasient som kom inn med hjerneslag eller drypp ble diagnostisert med hjerteflimmer for første gang. For mer enn hver tredje pasient under 75 år uten kjent hjerte-/kar sykdom var hjerneslaget første tegn på at man hadde hjerteflimmer.

Hjerneslag som skyldes hjerteflimmer er ofte alvorligere, og gir større grad av uførhet, sammenlignet med hjerneslag uten hjerteflimmer. Derfor er det svært viktig å avdekke tilstanden slik at man starter med blodfortynnende behandling. Den klare sammenhengen mellom hjerteflimmer og hjerneslag viser hvor viktig det er at tilstanden oppdages tidlig og behandles. Det pågår forskning som ser på hvordan man med relativt enkle metoder kan avdekke hjerteflimmer hos de som ikke er klar over dette. I Sverige pågår et stort studie der man med såkalt «tommel-EKG» kan avdekke hjerteflimmer, slik at man både har mulighet til å komme i gang med riktig behandling og samtidig har bedre beskyttelse mot risikoen for hjerneslag. Det gir håp om at man i nær fremtid, og ved hjelp av moderne teknologi, kan starte med systematisk screening for å avdekke hjerteflimmer. Dette vil være svært kostnadseffektivt sammenlignet med andre tiltak!

Skrevet av: Egil Andre Bjørgen, Idrettspedagog og clinical dietitian