8 ganger høyere risiko for hjerteinfarkt for unge røykere

8 ganger høyere risiko for hjerteinfarkt for unge røykere

På 50-tallet fikk man kjøpt sigaretter fra sykesengen av helsepersonell...

Hvert år legges 15.000 nordmenn inn på sykehus med akutt hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt oppstår når en blodpropp tetter igjen en av hjertets hovedårer slik at blodtilførselen til en del av hjertet hindres. Hjertet tar skade etter få minutter, og hvis blodtilførselen stopper for lenge vil den delen av hjertet som ikke får blod dø. Det døde vevet utgjør selve infarktet. Såkalte STEMI-infarkter utgjør ca. 30% av hjerteinfarktene, og er en spesielt alvorlig form for infarkt. Det betyr at en av hjertets hovedårer er helt blokkert, og man må ha akutt behandling for å fjerne proppen.

Forrige uke ble det publisert et studie i tidsskriftet ‘Heart’. Her hadde man studert 1800 pasienter med STEMI-infarkt. De fant at 75% av unge med STEMI-infarkt var røykere, og at pasienter under 50 hadde 8 ganger høyere risiko for alvorlig hjerteinfarkt sammenlignet med deres jevnaldrende som ikke røykte. Dette bekrefter det man vet fra før at røyking er en spesielt farlig risikofaktor for unge personer, og at røykere får hjerteinfarkt 10 år tidligere enn de som ikke røyker. Til tross for at man har gjort mange medisinske fremskritt de siste årene, så har ikke risikoen for en for tidlig død blitt påvirket hos røykere. Man ser dessverre også at av de røykerne som får STEMI-infarkt så fortsetter de fleste å røyke etter sitt infarkt. Røykere har i tillegg dårligere etterlevelse i forhold til den medisinske oppfølgingen de tilbys etter et infarkt.

Den gode nyheten? Siden 2000-tallet har antallet unge som røyker falt drastisk. I 2000 røyket ca. 20% av norske 15 åringer. I dag er det under 5% som røyker daglig. Tidligere hadde røyking en viss status, men i dag gir det liten status og respekt i ungdomsmiljøene. Dessverre ser man at snusing har tatt over til en viss grad. I 2014 brukte 23% av menn mellom 16 og 24 år snus daglig, og 10% av og til. Til sammen utgjør dette 33%. For kvinner er tallet 18%. Konsekvensene av snusing får bli et tema i et annet innlegg.

Skrevet av: Egil Andre Bjørgen, Idrettspedagog og clinical dietitian