Brukerutvalget

Godthaab har et godt fungerende og aktivt Brukerutvalg. Leder av Brukerutvalget sitter i Godthaabs styre som observatør, hvilket er i henhold til HSØ sine retningslinjer. En representant fra Brukerutvalget sitter også i vårt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). Medlemmer i Brukerutvalget er valgt for 2 år om gangen.