Brukerutvalget

Godthaab har et aktivt Brukerutvalg. Leder av Brukerutvalget har dessuten observatørstatus i Godthaabs styre, hvilket er i henhold til Helse Sør-Øst sine retningslinjer. En representant fra Brukerutvalget sitter også i vårt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU). Medlemmer i Brukerutvalget er valgt for 2 år av gangen.

Solveig Langerud-Sletten

Leder av Brukerutvalget
Representant for FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

solveig.l.sletten@gmail.com

 

 

 

 

Bård Henningsen

Medlem av Brukerutvalget
Representant for LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

95979124@online.no 

 

 

 

 

Eva Kloster Jensen

Medlem av Brukerutvalget
Representant for RiOA – Ryggforeningen i Oslo og Akershus

evaklosterjensen@gmail.com