Dagpasienter setter rekord!

Dagpasienter setter rekord!

Siden Godthaab fornyet avtalen med Helse Sør-Øst i 2015 har vi kunnet ta imot langt flere pasienter på dagopphold enn tidligere.
På hverdager har vi nå mellom 15 og 30 dagpasienter på rehabilitering (rekorden er 31!), i tillegg til de inneliggende pasientene våre.
Det har tatt litt tid å gjøre dagtilbudet kjent, men vi opplever nå at mange pasienter foretrekker å bo hjemme og komme til Godthaab for rehabilitering to eller tre ganger i uken i stedet for å være inneliggende på døgnbasis. Noen pasienter har behov for å starte med et døgnopphold og så gå over til dagopphold etterpå. Pasienter på dagopphold får det samme tverrfaglige rehabiliteringstilbudet som døgnpasientene. Dette gjelder både gruppetrening, undervisning og individuelle konsultasjoner med aktuelle faggrupper etter behov. Et dagopphold strekker seg over en lengre periode enn et døgnopphold, og har man problemer med å benytte offentlig kommunikasjon eller egen bil, sørger Pasientreiser for transport med taxi. Selv om Godthaab tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst, er det naturlig nok bare pasienter bosatt i Oslo, Akershus og deler av Buskerud som er aktuelle for dagrehabilitering hos oss. En flott lunsjbuffet er inkludert i dagoppholdet, og man betaler kun kr 138,- i egenandel pr. oppmøtedag. Vårt Inntakskontor svarer gjerne på spørsmål som gjelder dagopphold og gir veiledning i søknadsprosessen.

Skrevet av: Anneline Storelv, Inntaksleder