Begrenset DAGtilbud videre!

Begrenset DAGtilbud videre!

Som følge av smittesituasjonen og regjeringens tiltak må vi fortsatt begrense vårt dagtilbud.

Dvs. at dagpasienter hjemmehørende i de 10 kommunene som omfattes av de strengeste smittetiltakene fortsatt ikke kan møte til dagkonsultasjoner. Dette gjelder nå frem til 7. februar og omfatter kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Alle dagpasienter som rammes av dette vil få sine tapte dagkonsultasjoner tilbake senere i form av tilsvarende forlenget dagopphold. Våre inneliggende døgnpasienter kan fortsette sitt rehabiliteringsopphold som planlagt, men har dessverre ikke anledning til å ta imot besøk – heller ikke utendørs. Det gis ikke permisjoner. Dette gjelder uten unntak så lenge regjeringens tiltak gjelder.