Dialogmøter med naboer og andre interessenter ang. utviklingsprosjektet

Dialogmøter med naboer og andre interessenter ang. utviklingsprosjektet

Godthaab Helse og Rehabilitering har igangsatt planlegging av utbyggingsprosjekt på Godthaab.

Godthaab ønsker å invitere til dialogmøte med naboer og andre interessenter i forbindelse med oppstart av detaljregulering av eiendommen.
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Godthaab ønsker derfor å presentere sitt konsept for eiendommen og få inn innspill til forbedringer.

Grunnet Covid-19 situasjonen har vi ikke anledning til å invitere til et stort folkemøte. Vi har derfor satt av flere tidspunkter, hvor vi kan
invitere opptil 6 personer pr. møte. Oppsatte datoer og tidspunkt for møtene finner du i invitasjonen nedenfor.

Send skriftlig beskjed om påmelding til christian.wie.falkenaas@godthaab.no, send gjerne med tidspunkter som passer deg/dere best.