Er det trygt å spise frukt og grønnsaker?

Er det trygt å spise frukt og grønnsaker?

Tanken om at rester av sprøytemidler på frukt og grønnsaker automatisk gjør dem helseskadelige er problematisk. Funn av plantevernmidler gjør ikke maten giftig i seg selv. En slik tanke ville gjort en helt vanlig multivitamintablett giftig og en ordinær smoothie farlig. Hvorfor? Fordi multivitaminer inneholder jern og smoothien inneholder gjerne oksalsyre. Begge deler er potensielt dødelige i høye nok doser. Grunnen til at det ikke er farlig er at dosen er lav. En overdose med jern tilsvarer 15-20 ganger det vi får i oss gjennom et ordinært kosthold. For å få i seg en farlig dose oksalsyre må man spise minst 5 kg spinat hver dag. Når det gjelder sprøytemidler må man spise rundt 1500 jordbær hver dag for å nærme seg helseskadelig dose. Det er altså dosen som avgjør om noe er farlig, ikke hva man inntar i svært små mengder. Det gjelder alt vi spiser.

Grenseverdiene for sprøytemidler måles i ppb. Det vil si deler per milliard. 1 ppb vil si en dråpe av et middel i et stort svømmebasseng, ett korn sukker i en milliard korn salt eller tre sekund av 100 år. Vi snakker altså om svært små mengder. Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø. Plantevernmidler er stoffer som skal verne mot, hemme eller forebygge angrep av skadedyr, sopp og ugress – som skader levende planter, plantedeler og såvarer. Det stilles strenge krav til hva som tillates av plantevernrester i maten vi spiser.

Hva er status på maten vi spiser i Norge? Over 98% av grønnsakene man testet for sprøytemidler i 2015 var under de fastsatt grenseverdiene. Man testet 65% importerte varer og 35% norskproduserte varer. Er funnene under grenseverdiene er maten trygg å spise, for som nevnt over så er det dosen som avgjør om noe er farlig eller ikke. Vil nevne at tre av varene man testet inneholdt verdier som kunne utgjøre en umiddelbar helsefare. Disse tre varene var importert fra Laos, Vietnam og Thailand og følges opp! I tillegg fant man et ulovlig middel i en norskprodusert gulrot (!). Vi vet lite om hvordan summen av fremmedstoffer fra mat, luft, forbruksvarer, bil etc. påvirker helsen vår, så det gjenstår mye forskning før dette er godt nok kartlagt. Vit at 99,99% av giftstoffene i maten vi spiser kommer fra plantene selv, og er en del av deres forsvarssystem. Det er altså naturlige giftstoffer. De kjemiske stoffene vi gjerne snakker om er altså bare en forsvinnende liten del av dette. Det er ingen grunn til å velge bort frukt og grønnsaker av frykt for sprøytemidler, for maten vi spiser i Norge er generelt sett veldig trygg! Husk: ‘The dose makes the poison’.

Skrevet av: Egil Andre Bjørgen, Idrettspedagog og clinical dietitian