Et bynært kompetansesenter for hjerterehabilitering!

Et bynært kompetansesenter for hjerterehabilitering!

Siden vi på Godthaab i slutten av 2014 fikk vite at vi skulle bli tildelt rehabiliterings- og kartleggingsopphold for hjertepasienter i den fremtidige driftsavtalen med Helse Sør-Øst har vi utviklet kompetansenivået rundt denne diagnosegruppen. Vi fikk vår egen hjertespesialist og samtlige hjertepasienter får en kartleggingssamtale hos kardiologen ved oppstart av oppholdet. Under oppholdet gjennomføres funksjonsvurdering, testing og kliniske undersøkelser samt arbeids-EKG og ultralydundersøkelse ved behov. Pasienten får en kombinasjon av individuell oppfølging og tilpassede gruppetilbud med et tverrfaglig behandlingsteam rundt seg. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram hvor det blir lagt vekt på kunnskap og motivasjon for endring av livstil.

Tilbudet innenfor hjertediagnosegruppen gis både som døgn- og dagopphold. Dagopphold er en optimal løsning for pasienter som er yrkesaktive og kun delvis sykemeldte. Dagoppholdet strekker seg over 6 til 8 uker med 1-3 oppmøtedager per uke (med mulighet for forlengelse). Pasienter kan bli henvist direkte fra sykehus etter et inngrep eller hjemmefra gjennom sin fastlege.
Når det gjelder pasienter til kartleggings- eller vurderingsopphold kan disse også bli henvist til Godthaab direkte via behandlende sykehuslege eller hjemmefra via fastlegen. Et kartleggingsopphold har en varighet på 5 dager og det er ditt valg om du vil komme til oss som dag- eller døgnpasient.

Skrevet av: Christian Fuchs, Kommunikasjon og markedsføring