Et sterkt hjerte holder hjernen din ung!

Et sterkt hjerte holder hjernen din ung!

Alle vet hvor viktig trening er for vår fysiske helse, men det kommer stadig mer forskning som peker på betydningen av regelmessig aktivitet også for hjernens funksjon. Det handler ikke bare om å levere mer oksygen til hjernen. Å opprettholde et friskt hjerte-/kar system beskytter mot demens. Det stimulerer veksten av nye blodårer i hjernen, i tillegg til vekst og vedlikehold av hjerneceller.
En ny studie av 877 voksne med en snittalder på 65 år viste at når man studerte deres kondisjon i forhold til ulike tester for hjernens kapasitet og funksjon, så tilsvarte testscoren mellom de med lavest og høyest kondisjon en aldersforskjell på opptil 7 år. Hjernen til en fysisk aktiv person kan altså være 7 år yngre enn en person som er inaktiv. Ved funksjonell MR har man funnet at det er bedre forbindelse mellom ulike deler av hjernen når man utsettes for tester. Resultatene viser at trening bidrar til å holde hjernen ung. Tallene bygger opp under forskning også på trening i forhold til dødelighet, der man finner at de som er fysisk aktive i snitt lever 7-8 år lenger enn de som har en passiv livsstil. Kombinerer man disse funnene gir trening ikke bare økt forventet levealder, men også økt livskvalitet!
Det finnes ingen medisin som når opp til effekten av trening på vår fysiske og mentale helse.

Skrevet av: Egil Andre Bjørgen, Idrettspedagog