Fortsatt stort fokus på smittevern

Fortsatt stort fokus på smittevern

Fortsatt stor aktivitet og smittefritt på Godthaab, men høstens smitteutvikling i Norge setter naturligvis sitt preg på hvordan tilbudet vårt er organisert.

Vi praktiserer god avstand under trening, og ansatte bruker munnbind når avstandsregelen ikke er mulig å overholde i behandlingen. Maten lages fortsatt på vårt eget kjøkken og måltidene foregår i spisesalen, men med god avstand mellom pasientene og ingen buffetservering. Inneliggende pasienter får i utgangspunktet ikke permisjon, og de må møte eventuelle besøkende utendørs og med god avstand. På denne måten prøver vi å beskytte pasientene selv, deres pårørende og våre egne ansatte mot smitte, og møter heldigvis forståelse for at også dette er en del av den nasjonale dugnaden.