Full aktivitet igjen

Full aktivitet igjen

DAGtilbudet vårt har de siste to ukene vært noe begrenset som følge av smittesituasjonen i kommuner i Viken-/Osloområdet.

Godthaab følger smittesituasjonen tett, og etter regjeringens pressekonferanse onsdag 3. februar har vi besluttet å gjenoppta fullt dagtilbud fra og med mandag 8. februar. Faste dagpasienter med timeavtale er velkomne til å gjenoppta sin dagrehabilitering fra denne datoen. Unntak vil være pasienter fra kommuner der det fortsatt er aktive smitteutbrudd. Godthaab har for tiden tilnærmet ingen ventetid på verken døgnrehabilitering eller dagrehabilitering.