Gode svar og rask service fra inntakskontoret!

Gode svar og rask service fra inntakskontoret!

Har du behov for rehabilitering og ønsker å komme til Godthaab? Eller jobber du i helsevesenet og ønsker å henvise pasienter til rehabiliteringsopphold?

Inntakskontoret på Godthaab håndterer alle henvendelser fra helsepersonell, pasienter og pårørende og veileder gjerne i søknadsprosessen. Pasienter som er inneliggende på sykehus kan søkes inn direkte fra sykehuslege. For hjemmeboende må søknaden sendes fra fastlege til Regional Koordinerende Enhet (RKE), som behandler alle søknader fra fastleger innenfor Helse Sør-Øst. Godthaab har avtale med Helse Sør-Øst om å tilby tverrfaglig rehabilitering til fire ulike pasientkategorier. Disse fire er pasienter med brudd- og skjelettskader, revmatikere, hjertepasienter og pasienter med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde eller følgetilstander etter operasjoner. Inntakskontoret sørger for at søknadene inneholder tilstrekkelig opplysninger om pasientens helse til at Godthaabs inntaksteam kan gjøre en riktig vurdering. Inntaksteamet har møter alle virkedager der alle søknader fra sykehus, samt søknader som er godkjent og videresendt fra RKE, vurderes. Våre inntakskriterier vil være en del av en slik vurdering, og dette er også av hensyn til pasienten selv. Saksbehandlingen er altså både grundig og effektiv; de fleste får svar allerede samme dag. Godthaab har kort eller ingen ventetid på opphold for de fleste pasientkategorier, mens det for enkelte vil være noe ventetid. Har du spørsmål eller ønsker informasjon om Godthaabs tilbud er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på inntakskontoret!