Godthaab har igangsatt arbeidet med å utvikle eiendommen

Godthaab har igangsatt arbeidet med å utvikle eiendommen

Som en ideell stiftelse har vi et særlig samfunnsansvar. I prosjektet «Det Gode Liv På Godthaab» har vi spesielt vektlagt den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene.
Vi vil bygge aldersvennlige boliger, forberedt for fremtidige helseutfordringer, vi skal bygge boliger for barnefamilier og boliger til førstegangsetablerere. De to sistnevnte rabatterte, slik at vi følger opp vårt innlegg knyttet til sykepleieindeksen og de utfordringer boligprisene i Bærum medfører.

Vår ambisjon er å skape et inkluderende og sosialt nabolag. Hvor bygningsstrukturen, uteområdene og det store hjertet Godthaab skal bidra til at de som flytter hit og våre naboer blir ordentlig kjent. De skal føle en trygghet ved å ha naboer som bryr seg og personell som kan trå til ved behov. Vi skal arrangere aktiviteter, ha helse- og velværetilbud og fasiliteter som muliggjør «Det Gode Liv På Godthaab».

Debattinnlegg fra Budstikka 21. september 2021. Les hele artikkelen her