Godthaabs kjerneverdier

På Godthaab Helse og Rehabilitering jobber vi kontinuerlig og systematisk med implementeringen av våre kjerneverdier.

RESPEKT

 • Vi er vennlige, åpne og viser toleranse for pasienters og ansattes ulikheter.
 • Vi viser medfølelse for pasienters sårbare situasjon og deres utfordringer.
 • Vi omtaler kollegaer og pasienter på en ikke dømmende og real måte.

TILLIT

 • Vi er ærlige og redelige med pasienter og kolleger (integritet).
 • Vi har tiltro til hverandres kompetanse (evne) og at den enkelte ønsker pasientenes beste (velvilje).
 • På basis av faglig dyktighet og integritet ønsker vi å skape gode relasjoner til våre pasienter og kolleger.

PROFESJONALITET

 • Arbeidet vårt baseres på etablert kunnskap som vi deler og utvikler videre.
 • Vi er opptatt av kvalitet i alle arbeidsprosesser og utvikler felles forståelse av hva som er gode løsninger.
 • Vi kjenner vår egen kompetanse og begrensninger.

ENGASJEMENT

 • Vi har en indre motivasjon som synliggjøres gjennom initiativ og nysgjerrighet. Vi gir det lille ekstra.
 • Vi fokuserer på muligheter til tross for begrensninger og tar ekstra ansvar i krevende perioder og situasjoner.
 • Vi bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø gjennom å gi ros, veiledning og konstruktiv kritikk.