Godthaab søker behandlere til etablering av et Helsetorg

Godthaab søker behandlere til etablering av et Helsetorg

Godthaab Helse og Rehabilitering er en stiftelse som ble etablert i 1918 og er i dag et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringssenter med et godt faglig tilbud som årlig ivaretar rundt 14.000 døgnpasienter og 5.500 dagpasienter. Vårt tverrfaglige behandlingsteam består av:
Lege, Sykepleier, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Psykolog og Ernæringsfysiolog.
Målet med rehabiliteringstilbudet er å legge til rette for at pasienten oppnår best mulig funksjonsevne og kommer sterkere tilbake til hverdagslivet med høyere livskvalitet. GHR legger samtidig stor vekt på å øke kunnskapsnivået om hvordan den enkelte selv kan påvirke sin helse positivt.

GHR har avtale med Helse Sør-Øst innen diagnosegruppene:

– Brudd- og slitasjeskader
– Hjertesykdommer
– Reumatologiske sykdommer
– Komplekst og sammensatt sykdomsbilde (indremedisin – unntatt lungesykdommer)
– Vurderingsopphold ved hjertesykdommer

Etablering av Helsetorg

GHR har ambisjoner om å etablere et Helsetorg med egen inngang i eksisterende bygg.
Målet er å skape et dynamisk og faglig spennende miljø med terapeuter innen profesjoner som for eksempel: Kiropraktor, Psykomotorisk fysioterapeut, Massør, Fysioterapeut, Psykolog, Lege eller tilsvarende. Terapeutene jobber på selvstendig basis og vil ikke formelt være organisert under GHR. Vi søker fortrinnsvis terapeuter med en allerede etablert praksis. Det foreligger mulige synergier der terapeuten kan tilby sine tjenester til pasientene ved GHR, men dette legges ikke til grunn i avtalen. I tillegg vil det kunne være faglige synergier der terapeuten kan delta på tverrfaglig undervisning ved GHR eller selv ha ansvar for undervisning innen utvalgte temaer. Grunnlaget for kontorleie blir en avtalefestet fast leiepris pr. måned.

For mer informasjon og besiktigelse av lokaler ta gjerne kontakt per e-post: christian.fuchs@godthaab.no eller tel. 984 31 592