Godthaab søker byggdrifter/vaktmester

Godthaab søker byggdrifter/vaktmester

Byggdrifter/vaktmester til spennende og variert stilling på Godthaab

Godthaab Helse og Rehabilitering søker etter byggdrifter/vaktmester i 100% stilling.

Vi ser etter en person som er teknisk dyktig, gjerne håndverker i bunn, men dette er ingen forutsetning. Daglig drift og vedlikehold av eiendom, men også drift/overvåking av ventilasjonsanlegg, varmesentral, basseng, branntekniske innretninger samt andre tekniske installasjoner hører til oppgaveporteføljen.

Byggdrifter/vaktmester vil ha daglig kontakt med både pasienter og ansatte ved Godthaab og må derfor være god i kommunikasjon med forskjellige mennesker.
Du er en person som ikke er redd for å bruke teknologi som hjelpemiddel og kan etablere elektroniske systemer i.f.t. vedlikehold av bygget og oppfølging av særskilte tekniske anlegg.

Du er selvstendig og fleksibel på oppgaver.
Din viktigste oppgave er å løpende vurdere hva som må gjøres på eiendommen.
Ett bygg er «levende» og kan by på mange utfordringer i løpet av et år. Dette betyr at du må evne å være i forkant, fleksibel og prioritere riktig.

Vi tilbyr:

• En spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver.
• Et arbeidsmiljø preget av mye humor og latter.
• Ledere som stiller krav og som gir deg utviklingsmuligheter.
• Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Kontaktperson:

Christian Fuchs tlf. 984 31 592

Tiltredelse:

Snarest, etter avtale

Søknad sendes til christian.fuchs@godthaab.no

Eller pr. post til:
Godthaab Helse og Rehabilitering
Att. Christian Fuchs
Gml. Ringeriksvei 148
1356 Bekkestua