Informasjon til pasienter vedrørende Coronaviruset

Informasjon til pasienter vedrørende Coronaviruset

Kjære pasienter ved Godthaab Helse og Rehabilitering!

Som alle er kjent med har vi i disse dager fokus på å redusere smittespredning av Coronaviruset.

Av hensyn til din egen og andres helse skal du ikke, mens du er på Godthaab, motta besøkende som i løpet av de siste 3 uker har vært i områder med påvist utbrudd av coronavirus.

Dagpasienter som har vært eksponert for smitte, og/eller har influensalignende symptomer bør holde seg hjemme og ta kontakt med sin fastlege.

Vi anmoder samtlige pasienter og besøkende om å følge informasjonen fra offentlige myndigheter på https://www.fhi.no samt overholde de hygieniske prinsippene for å forebygge smittespredning.

Takk for hjelpen!
Personalet ved Godthaab Helse og Rehabilitering