Inntakskriterier

Pasientens funksjonsnivå:

  • Skal selv kunne forflytte seg inn og ut av seng og stol.
  • Skal selv klare å komme seg til og fra toalettet.
  • Kan ha behov for noe bistand til ADL-funksjoner («aktiviteter i dagliglivet») som av-/påkledning, tilrettelegging i.f.t. måltider, dusj o.l.

Pasientens medisinske status:

  • Så langt det er mulig skal pasienten være ferdig medisinsk utredet og behandlet.
  • Skal ha et rehabiliteringsbehov og -potensiale og være motivert for rehabilitering.

Pasientens mentale status:

  • Skal være klar og orientert for tid, sted og situasjon.