Inntaksprosedyre – henvisning av pasienter

Godthaab har et tverrfaglig inntaksteam bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som daglig vurderer søknader om opphold. Søknadene vurderes i henhold til vår ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Søknaden kan komme direkte fra sykehus eller via Regional koordinerende enhet (RKE).

Søknadsprosedyre fra sykehus:

Søknader fra sykehusene behandles raskt og som regel fås svar samme dag som søknaden foreligger.
Inntakskontoret nås via:
Telefon: 67 83 60 03 (telefontid fra kl. 08-15)
eller e-post til: booking@godthaab.no

Søknadsprosedyre fra primærhelsetjenesten:

Søknader for hjemmeboende sendes elektronisk fra fastlege til:
Regional Koordinerende Enhet (RKE)
Telefon: 800 300 61

RKE oppfordrer alle fastleger til å søke elektronisk gjennom Norsk Helsenett.
Henvisning til rehabilitering og habilitering elektronisk søknad /RKE

Egenfinansiert rehabilitering:

Forespørsler om privat rehabilitering blir behandlet så snart vi har fått tilsendt informasjon om pasientens helsestatus fra fastlege eller sykehuslege.