Julehilsen fra Godthaab Helse og Rehabilitering

Julehilsen fra Godthaab Helse og Rehabilitering

Godthaab har prioritert konsekvente og strenge smitteverntiltak, som har bidratt til at vi har vært Covid-frie gjennom hele året!

Pasientene har fremvist stor forståelse for situasjonen og har innrettet seg etter alle de begrensningene som dette har medført – en stor takk for det! En spesiell takk går til alle ansatte, som har arbeidet under svært vanskelige forhold og allikevel holdt motivasjonen og humøret oppe.

Resultatet har vært effektiv og god tverrfaglig rehabilitering som bidrar til bedret funksjon og livskvalitet i tiden som kommer! Samarbeid og samhandling mellom pasienter og ansatte under krevende driftsforhold har vært avgjørende. Tiden har mer en noen gang synliggjort verdien av god kommunikasjon og resultater har blitt skapt gjennom lojalitet og innsats fra alle parter.

Vi har et sterkt håp om at 2021 vil bringe oss tilbake til en mer normalisert hverdag der vi igjen kan samhandle under mindre restriktive betingelser og glede oss over felleskapet og ønsker alle en fredfylt julehøytid og et helsebringende nytt år!

Med vennlig hilsen,

Lillanna Lindeman Engzelius, Adm. direktør
Godthaab Helse og Rehabilitering