Kan fysisk aktivitet påvirke effekten av vaksine?

Kan fysisk aktivitet påvirke effekten av vaksine?

I dag kom nyheten om at man utvider tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir vaksinert tidligere. Vaksinering er veien ut av denne pandemien, men mest sannsynlig vil covid-19 bli som andre smittsomme virussykdommer som vi må kontinuerlig håndtere og beskytte oss mot.

Fysisk aktivitet er som kjent en av de mest effektive måtene vi selv kan beskytte oss mot kroniske sykdommer, sammen med kosthold, vektkontroll og unngå røyking. Et studie fra the Lancet i 2008 viste at man kan forebygge 5.3 mill. dødsfall per år på verdensbasis om vi alle gjorde det vi kunne selv for å opprettholde god helse. Det skal ikke så mye til, og det handler om å gjøre ting godt nok og det trenger ikke være verken ekstremt eller rigid.

Kan trening påvirke vårt forsvar mot covid-19 eller forsterke effekten av vaksine? For noen dager siden ble det publisert en oversiktsartikkel i tidsskriftet Sports Medicine, og den viste at fysisk aktivitet styrker immunforsvaret, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk av en smittsom sykdom med 37% og at de som er fysisk aktive har 50% høyere andel antistoffer i kroppen etter en vaksine. Fysisk aktivitet virker dermed å forsterke effekten av vaksine. Det er viktig å legge til at studien ikke så spesifikt på covid-19, men studerte over en halv million mennesker og man antar at effekten gjelder generelt for smittsomme sykdommer som covid-19. Man fant nemlig at fysisk aktivitet øker mengden av den type antistoffer som dekker slimhinnen i lunger og andre steder hvor virus og bakterier kan finne veien inn i kroppen. Trening øker også mengden av en type T-celler som er ansvarlig for å alarmere immunforsvaret vårt ved et angrep. Studier kan i tillegg tyde på at vaksiner er mer effektive etter fysisk aktivitet/trening, og på den måten får man en naturlig boost av vaksinering.

Hvordan beskytter fysisk aktivitet mot smittsomme sykdommer? For det første påvirkes risikofaktorene for en alvorlig forløp av sykdommen, som diabetes, fedme og hjerte-/kar sykdommer. For det andre påvirkes grad av kronisk inflammasjon, som dermed beskytter noe mot en alvorlig form for infeksjon. De fleste som dør av covid-19 dør av en ukontrollert inflammatorisk respons. For det tredje styrkes immunforsvaret når man er fysisk aktiv. Dette har betydning for hvordan man skal håndtere en pandemi, hvilke råd man skal gi slik at det ikke bare gis råd om å holde seg hjemme – men om å holde seg aktiv – både før og under en pandemi. Globalt ser man dessverre en nedgang i fysisk aktivitet under pandemien og økende vekt, en uheldig kombinasjon som gjør befolkningen mer sårbar mot smittsomme og kroniske sykdommer. I fremtiden vil alt hjelpe av både små og store grep for å kunne håndtere og beskytte oss mot sykdom.

Egil Andre Bjørgen, Idrettspedagog/MSc i Idrettsmedisin
Godthaab Helse og Rehabilitering