Aktuelle saker

Stengt døgntilbud, åpent dagtilbud

Stengt døgntilbud, åpent dagtilbud

Utviklingen av pandemien og betydelig reduksjon i antall henvisninger gjør at vi dessverre må stenge døgntilbudet midlertidig fra påske; i første omgang

Full aktivitet igjen

Full aktivitet igjen

Godthaab følger smittesituasjonen tett, og etter regjeringens pressekonferanse onsdag 3. februar har vi besluttet å gjenoppta fullt dagtilbud fra og med mandag

Begrenset DAGtilbud videre!

Begrenset DAGtilbud videre!

Dvs. at dagpasienter hjemmehørende i de 10 kommunene som omfattes av de strengeste smittetiltakene fortsatt ikke kan møte til dagkonsultasjoner. Dette gjelder

Rehabilitering etter Covid-19

Rehabilitering etter Covid-19

Pasienter som har gjennomgått alvorlig covid-19-infeksjon vil ofte ha behov for spesialisert rehabilitering med oppfølging av flere faggrupper når de er ferdigbehandlet

Kirsten Astrid Hauge til minne

Kirsten Astrid Hauge til minne

Kirsten var et aktivum for så mange og også for Godthaabs Venneforening. Utdannet ergoterapeut, allsidig, kreativ og flink med mennesker. Kirsten tok

Ny informasjonsportal og infokanal

Ny informasjonsportal og infokanal

Den ene er infoportalen via TV på samtlige pasientrom, som inneholder verdifull informasjon og som skal gjøre hverdagen til våre pasienter enklere,

Fortsatt stort fokus på smittevern

Fortsatt stort fokus på smittevern

Vi praktiserer god avstand under trening, og ansatte bruker munnbind når avstandsregelen ikke er mulig å overholde i behandlingen. Maten lages fortsatt

Rehabilitering under pandemien

Rehabilitering under pandemien

Godthaab har lang erfaring med pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, og er glad for å kunne bidra med vår spisskompetanse. Det er