Aktuelle saker

Gode svar og rask service fra inntakskontoret!

Gode svar og rask service fra inntakskontoret!

Inntakskontoret på Godthaab håndterer alle henvendelser fra helsepersonell, pasienter og pårørende og veileder gjerne i søknadsprosessen. Pasienter som er inneliggende på sykehus