Koronavettregler

Godthaab bidrar i dugnaden og fortsetter det gode smittevernet

Takket være gode rutiner knyttet til smittevern har Godthaab hittil unngått smitte på institusjonen. Vi oppfordrer alle våre pasienter sterkt til å overholde våre koronavettregler som gjenspeiler myndighetenes krav om smitteverntiltak. Vi har blant annet strenge rutiner knyttet til hvem som kommer inn i huset, besøksregler (utenfor huset) og innvilger i utgangspunktet ikke permisjon under et opphold. Tiltakene skal bidra til å redusere risiko for smitte og beskytter både pasienter og ansatte. Alle tiltak vurderes fortløpende og kan forandres/tilpasses på kort varsel. Nye tiltak kan innføres dersom det blir innført nye nasjonale tiltak med tanke på smittevern mot Covid-19.

Det er ikke alltid lett å følge med på smittevernregler og de nyeste tiltak, særlig når man samtidig skal ha fokus på en utfordrende helsesituasjon. Vi takker derfor alle pasienter, pårørende og ansatte på Godthaab, som forholder seg ytterst profesjonelt og sporty til alle smittevernregler og på denne måten bidrar i dugnaden for å bekjempe viruset. Vi er sammen om dette!

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk
Information about Coronavirus in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk
Information about homequarantine and home-isolation in different languages

 

Koronavettregler ved Godthaab Helse og Rehabilitering

 1. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk Antibac/desinfeksjonsvæske når håndvask ikke er mulig. Unngå å ta deg i ansiktet. Host/nys i papirhåndkle som kastes, eller i albuekroken.
 2. Finn alternativer til håndhilsning og klemming.
 3. Hold god avstand til andre. Det betyr minst 1 meter ved rolig aktivitet, og minst 2 meter ved fysisk aktivitet.
 4. Det er ikke anledning til å besøke andre pasienter på deres rom.
 5. Når du bruker felles treningsrom eller låner utstyr, skal hendene sprites før og etter, og utstyr desinfiseres når du forlater det. Treningsarealene innendørs er kun for pasienter, og kan ikke benyttes av andre som ledsager under oppholdet.
 6. Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber og luftveissymptomer, bli på rommet og ta kontakt med vakthavende sykepleier.
 7. Dersom du får vite at du har vært i nærkontakt med noen med mistenkt koronasmitte, må du holde deg på rommet og ta kontakt med personalet. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.
 8. Bassenget benyttes av maks. 2 pasienter samtidig. Unngå bruk av felles garderobe. Husk avstandsreglene.
  Bassenget er stengt for utenforstående badegjester, besøkende og ledsagere.
 9. Unngå bruk av offentlig transport til og fra institusjonen.
 10. Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker og kafeer.
 11. Vi ønsker å unngå permisjoner for å hindre at smitte tas med tilbake til institusjonen. Permisjon innvilges derfor bare i helt spesielle tilfeller. Under permisjonen må du forholde deg som om du var i hjemmekarantene.
 12. Besøk må skje utendørs, og etter Folkehelseinstituttets råd og anbefaling om avstand, hostehygiene, håndhygiene.
 13. Pårørende eller andre med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge skal ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes COVID-19, skal de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
 14. Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).