Kvalitetssikring

Godthaab Helse og Rehabilitering er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015