Ledergruppen

 

Lillanna Lindemann Engzelius
Administrerende direktør

Mobil: 951 01 404      E-post: lillanna.engzelius@godthaab.no

 

 

 

 

 

 

 

Mirela Njegic
Leder klinikk og kvalitet

E-post: mirela.njegic@godthaab.no

 

 

 

 

 

 

Øivind Dyrhaug
Koordinerende lege

Mobil: 404 38 707      E-post: oivind.dyrhaug@godthaab.no

 

 

 

 

 

 

Vibeke Fische
Teamleder Team Blå

Mobil: 924 02 841      E-post: vibeke.fische@godthaab.no

 

 

 

 

 

 

Anne Kiær
Teamleder Team Grønn

Mobil: 986 38 956      E-post: anne.kiaer@godthaab.no

 

 

 

 

 

 

Anneline Müller Storelv
Leder inntak, service og samhandling

Mobil: 975 43 808      E-post: anneline.storelv@godthaab.no

 

 

 

 

 

 

Stig Grimstvedt
Leder fagutvikling og tjenestekvalitet

Mobil: 977 58 738      E-post: stig.grimstvedt@godthaab.no

 

 

 

 

 

Christian Fuchs
Administrasjon/Drift/Kommunikasjon og markedsføring

Mobil: 984 31 592      E-post: christian.fuchs@godthaab.no