Lillanna Lindeman Engzelius ny administrerende direktør

Lillanna Lindeman Engzelius ny administrerende direktør

Lillanna Lindeman Engzelius (56) er ny administrerende direktør i Godthaab Helse og Rehabilitering.
Lillanna kommer fra stillingen som direktør for interne tjenester ved Diakonhjemmet Sykehus.

Hun etterfølger Kenneth Skog som har fungert som konstituert administrerende direktør siden høsten 2015.

Lillanna Lindeman Engzelius har arbeidet ved Diakonhjemmet Sykehus gjennom de siste 23 år. I løpet av denne perioden har hun innehatt ulike lederposisjoner både i klinikk, og i direktørens ledergruppe. Engzelius er utdannet sykepleier med videreutdanning i organisasjonspsykologi, administrasjon og ledelse og har en master i helseledelse fra Universitetet i Oslo.