Norsk Sykepleierforbund tar «ansvar for folket, regjeringen og sykepleierne» – og bidrar til nedleggelse av Godthaab

Norsk Sykepleierforbund tar «ansvar for folket, regjeringen og sykepleierne»  – og bidrar til nedleggelse av Godthaab

Leder av sykepleierforbundet Eli Gunhild By skriver i dag på nettsiden til norsk sykepleierforbund at verken folket, regjeringen eller sykepleierne er tjent med at ulønnsomme virksomheter drives videre på de ansattes bekostning.

Derfor tar altså Norsk sykepleierforbund med By i spissen ansvar for et kynisk streikeuttak ved Godthaab Helse og Rehabilitering for å realisere By sitt mål – og ønske om å hjelpe folket, regjeringen og sykepleierne med nedleggelse av Godthaab – en virksomhet By definerer som ulønnsom?

Nedleggelse av en ideell stiftelse med en 100 år lang historie i tjeneste for mennesker som trenger hjelp og bistand.
Har By spurt pasientene om hva Godthaab Helse og Rehabilitering betyr for trygghet og behandling i vanskelige livsfaser?
Har By spurt sine medlemmer om de er forberedt på at de ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til?
Har By spurt hvorfor sykepleierne ved Godthaab Helse og Rehabilitering blir i sine stillinger år etter år?

Godthaab Helse og Rehabilitering drives ikke på de ansattes bekostning. De ansatte har ikke som NSF så feilaktig hevder gått ned i lønn etter at Godthaab ble medlemmer av NHO.
De ansatte prioriteres, fordi de er Godthaab sin viktigste ressurs i realisering av et godt tjenestetilbud.
Godthaab leverer tjenester til det offentlige og vi rekrutterer fra samme marked som offentlige virksomheter. Vi ønsker å være og vi er konkurransedyktige.

Et godt kompetent team er en forutsetning for at pasientene skal ønske seg til Godthaab. Et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte opplever seg sett og hørt er en viktig trivselsfaktor som igjen avspeiler seg i pasientbehandlingen. Det er frivillig å være ansatt på Godthaab Helse og Rehabilitering.

Norsk sykepleierforbund bidrar med denne streiken til å ramme 42 andre kollegaer fra ulike yrkesprofesjoner.
Det er uforståelig at NSF kan bidra til nedleggelse av et tjenestetilbud i et helsevesen som trenger oss alle for å imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester