Nyttige lenker


Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst er helseregionen som omfatter sykehusene/spesialisthelsetjenesten i sør- og øst-Norge.

Helsenorge

Helsenorge leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. «Din helse på nett».

Helfo

Helfo administrerer egenandeler og frikort, refusjoner og støtteordninger.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

LHL er en brukerorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer.

Pasientreiser HF

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak som skal sørge for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet.