Om oss

Om oss

Godthaab Helse og Rehabilitering er en stiftelse som ble etablert i 1918 og som åpnet sine dører 29. mars 1925 som landets første rekonvalesenthjem. Godthaab er i dag blant de største rehabiliteringssentrene i landet. Brukere av Godthaabs tjenester tilbys rask og tverrfaglig bistand til egen rehabiliteringsprosess, og mål og tiltak utvikles i nært samarbeid mellom bruker og behandler.

Målet med rehabiliteringstilbudet er å bidra til en bedret funksjon og dermed bedret evne til å mestre dagliglivet og oppnå en bedret livskvalitet. Godthaab ønsker også å øke kunnskapsnivået om hvordan den enkelte selv kan påvirke sin helse positivt.