Rehabilitering etter Covid-19

Rehabilitering etter Covid-19

Godthaab tilbyr opptrening, læring og mestring etter covid-19-sykdom og har ingen ventetid.

Pasienter som har gjennomgått alvorlig covid-19-infeksjon vil ofte ha behov for spesialisert rehabilitering med oppfølging av flere faggrupper når de er ferdigbehandlet på sykehus. Covid-19 kan gi mange følgeplager som kan føre til redusert livskvalitet, som f.eks. nedsatt lungefunksjon/tung pust, kognitive utfordringer, redusert fysisk yteevne, nevrologiske symptomer, fatigue, smerter og psykiske plager som angst og depresjon. Best effekt får man når opptreningen starter tidlig, – når pasienten er ferdigbehandlet på sykehus og ikke lenger smittebærende. Godthaab har lang erfaring med rehabilitering av pasienter med et sammensatt sykdomsbilde og kan tilby døgnopphold med både individuell oppfølging og gruppetilbud. Vi har kun få dagers ventetid, og kan både ta imot pasienter direkte overført fra sykehus og pasienter som har kommet hjem og søkes inn fra fastlege (via RKE).