Rehabilitering under pandemien

Rehabilitering under pandemien

Godthaab har nå mottatt de første pasientene med behov for rehabilitering etter gjennomgått Covid-19-infeksjon. Selv om de er helt friske av sin coronasykdom, har de sammensatte utfordringer og behov for tverrfaglig tilnærming for å gjenvinne tapt funksjon.

Godthaab har lang erfaring med pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, og er glad for å kunne bidra med vår spisskompetanse. Det er tilnærmet full aktivitet på Godthaab, selv om tilbudet naturligvis er tilpasset alle smitterestriksjoner. Alle våre døgnpasienter kan nå bruke samme arealer, så sant avstandsregler og smitteverntiltak overholdes. Dagpasientene har egne arealer og et helt separat tilbud. I en krevende tid er vi spesielt glade for gode tilbakemeldinger fra pasientene våre: ifølge vår brukerundersøkelse er de godt fornøyd med rehabiliteringstilbudet vårt – også nå under pandemien.