Rehabilitering dekket av forsikring

Rehabilitering dekket av forsikring

For hvem?

Har du privat helseforsikring eller helseforsikring gjennom jobb? Godthaab Helse og Rehabilitering tilbyr rehabilitering for pasienter som ikke får dette dekket av det offentlige eller ved lang ventetid i det offentlige helsevesen. Vi samarbeider med flere forsikringsleverandører av helse- og skadeforsikring. Tilbudet retter seg mot deg som har funksjonstap etter operasjon, skade eller sykdom og trenger opptrening med tverrfaglig tilnærming.

Målet med oppholdet

Målet er å gjenvinne/forbedre din funksjons- og mestringsevne, slik at du i størst mulig grad kan leve et aktivt og selvstendig liv – i eller utenfor arbeidslivet.

Innhold og organisering

Godthaab har et tverrfaglig rehabiliteringstilbud som bygger på kjent forskning og erfaring. I tilbudet inngår individuell behandling/trening og tilpassede gruppetilbud. I tillegg tilbys et variert undervisningsopplegg der det blir lagt vekt på betydningen av riktig kosthold, ulike mestringsstrategier samt en innføring i rettigheter og plikter knyttet til sykdom og uførhet.

Med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger utarbeides en plan for oppholdet. Det legges vekt på egeninnsats for at du skal nå de målene du setter deg.
I Godthaabs bemanning inngår lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, helseveileder og psykolog.

Varighet

Tilbudet gis som døgn- eller dagopphold. Oppholdets varighet avhenger av forsikringsselskapets dekning, men vi anbefaler minst 14 døgn eller tilsvarende antall dagkonsultasjoner.