Smittevern

Godthaab fortsetter det gode smittevernet

Takket være generelt gode rutiner knyttet til smittevern har Godthaab unngått store utbrudd av koronasmitte på institusjonen. Vi oppfordrer alle våre pasienter sterkt til å overholde de til enhver tid gjeldende smittevernrutiner (som gjenspeiler myndighetenes krav om smitteverntiltak). Tiltakene skal bidra til å redusere risiko for smitte og beskytter både pasienter og ansatte. Alle tiltak vurderes fortløpende og kan forandres/tilpasses på kort varsel. Nye tiltak kan innføres dersom det blir innført nye nasjonale tiltak med tanke på smittevern mot Covid-19.

Det er ikke alltid lett å følge med på smittevernregler og de nyeste tiltak, særlig når man samtidig skal ha fokus på en utfordrende helsesituasjon. Vi takker derfor alle pasienter, pårørende og ansatte på Godthaab, som forholder seg ytterst profesjonelt til alle smittevernregler.

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk
Information about Coronavirus in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk
Information about homequarantine and home-isolation in different languages

 

Informasjon vedrørende gjeldende smitteverntiltak ifm. Koronaviruset

Godthaab har som helseinstitusjon et særskilt ansvar ovenfor sårbare pasienter som tilhører risikogruppen og nylig har vært gjennom alvorlig sykdom og/eller operasjoner. På grunn av dette har vi gjennom de siste to årene hatt strengere restriksjoner enn samfunnet for øvrig.

Nå følger vi råd fra Helse Sør-Øst om å slippe opp på restriksjonene. Vi vil likevel understreke at smitte fortsatt spres i samfunnet, og at det derfor påhviler alle et ansvar om å være meget bevisst i denne situasjonen.

Dette bør du fortsatt passe på:

  • Husk god håndhygiene og bruk desinfeksjonsvæske på hendene hyppig, også mellom hver gang du forsyner deg fra buffeten i spisesalen.
  • Hvis du opplever å få luftveissymptomer, så gi straks beskjed til helsepersonell som vil hjelpe deg med å få tatt en hurtigtest.
  • Bruk munnbind hvis du har symptomer.
  • Permisjoner:
    • Permisjoner må avklares med primærkontakt eller teamsykepleier på forhånd og registreres gjennom et skjema du får utlevert i resepsjonen. Hvis du reiser i permisjon bør du være ekstra oppmerksom på smitteutsatte situasjoner.
  • Besøk av pårørende:
    • Det er igjen vanlige besøksrutiner. Det vil si at det ikke lenger er et maksimalt antall besøkende om gangen og heller ingen besøkstid. Vi oppfordrer imidlertid til at besøkende kommer på tidspunkt som ikke medfører kollisjoner med dagens trenings- og undervisningsprogram.