Smittevern

Godthaab bidrar i dugnaden og fortsetter det gode smittevernet

Takket være generelt gode rutiner knyttet til smittevern har Godthaab hittil unngått koronasmitte på institusjonen. Vi oppfordrer alle våre pasienter sterkt til å overholde våre smittevernrutiner som gjenspeiler myndighetenes krav om smitteverntiltak. Tiltakene skal bidra til å redusere risiko for smitte og beskytter både pasienter og ansatte. Alle tiltak vurderes fortløpende og kan forandres/tilpasses på kort varsel. Nye tiltak kan innføres dersom det blir innført nye nasjonale tiltak med tanke på smittevern mot Covid-19.

Det er ikke alltid lett å følge med på smittevernregler og de nyeste tiltak, særlig når man samtidig skal ha fokus på en utfordrende helsesituasjon. Vi takker derfor alle pasienter, pårørende og ansatte på Godthaab, som forholder seg ytterst profesjonelt til alle smittevernregler og på denne måten bidrar i dugnaden for å bekjempe viruset. Vi er sammen om dette!

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk
Information about Coronavirus in different languages

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk
Information about homequarantine and home-isolation in different languages

 

Aktuelle smittevernrutiner i forbindelse med koronaviruset:

Som følge av utviklingen i smittesituasjonen i samfunnet ser vi oss nødt til å innføre følgende smitterestriksjoner for å unngå smitte på Godthaab:

 • Alle må bruke munnbind når de beveger seg i korridorene og ved buffeten i spisesalen.
 • Alle besøkende må registrere seg i resepsjonen, liste ligger på resepsjonsdisken.
 • Besøk av pårørende:
  • Besøkstid: Vi tillater nå kun besøk i disse tidsrommene:
   Mandag til fredag: kl. 17:00 – 19:00
   Lørdag og søndag: kl. 11:00 – 13:00 og kl. 16:00 – 18:00
  • Det er tillatt med en besøkende pr. pasient av gangen, og kun på pasientrom, evt. utendørs.
  • Du må selv gjøre avtale med dine besøkende og ta imot dem ved inngangen når de kommer. Utenfra kan dørene kun åpnes med nøkkelkort.
 • Permisjoner: Vi er nå svært restriktive med å gi permisjoner. Ta kontakt med din primærkontakt dersom du har behov for permisjon.
 • NB! Det er heller ikke anledning til å ta korte ærend utenfor Godthaab som f. eks. butikkbesøk eller kafebesøk.
 • Vi minner om viktigheten av god håndhygiene! Husk å bruke desinfeksjonsvæske på hendene hyppig, også mellom hver gang du forsyner deg fra buffeten i spisesalen.