Søknad om rehabilitering

Søknadsprosedyre fra sykehus:

Søknader fra sykehusene behandles raskt og som regel fås svar samme dag som søknaden foreligger.

Inntakskontoret nås over:
Telefon: 67 83 60 03 (telefontid fra kl. 08-15)
eller e-post til: booking@godthaab.no

Søknadsprosedyre fra primærhelsetjenesten:

Søknader for hjemmeboende sendes fra fastlege til:
Regional Koordinerende Enhet (RKE)
Postboks 174, 1451 Nesoddtangen
Telefon: 800 300 61

Egenfinansiert rehabilitering:

Forespørsler om privat rehabilitering blir behandlet raskt, uten ventetid. Ring oss i dag for å bestille plass! For egenfinansiert, spesialisert rehabilitering gjelder nedenforstående inntakskriterier.

Inntakskriterier:

Pasientens funksjonsnivå:

  • Skal selv kunne forflytte seg inn og ut av seng og stol
  • Skal selv klare å komme seg til og fra toalettet
  • Kan ha behov for bistand til ADL-funksjoner som av-/påkledning, tilrettelegging i.f.t. måltider,
    dusj o.l.

Pasientens medisinske status:

  • Så langt det er mulig skal pasienten være ferdig medisinsk utredet og behandlet
  • Skal ha et rehabiliteringsbehov- og potensiale og være motivert for rehabiliteringsprosessen

Pasientens mentale status:

  • Skal være klar og orientert for tid, sted og situasjon