Sommer på Godthaab

Sommer på Godthaab

Godthaab går sommerperioden i møte med tilnærmet full drift, men med noe færre pasienter for å kunne overholde alle smitterestriksjoner. Døgnpasientene er fordelt på to team med separate treningstilbud, undervisning, spisetider og arealer, og i tillegg har vi nå fått i gang et eget team som ivaretar dagpasienter på tilsvarende måte. Målet er å unngå møtepunkter mellom de ulike teamene, annet enn utendørs – der restriksjonene er mindre strenge. Vi er heldige som har fantastiske utearealer med turmuligheter for alle uansett funksjonsnivå. Godthaab holder åpent hele sommeren for å dekke behovet for rehabiliteringsplasser nå når aktiviteten igjen er stor i sykehusene. Vi har foreløpig ikke lang ventetid. Varmtvannsbassenget er åpnet for inneliggende pasienter, men vi har foreløpig ingen planer om å åpne kaféen eller bassenget for eksterne gjester, dessverre. Dette er av smittevernhensyn. Vanligvis får alle våre kontaktpersoner på sykehusene i Osloområdet besøk av oss med en sommerhilsen på denne tiden av året, men dette utgår i år pga. begrenset mulighet for besøk på sykehusene. Vi benytter derfor anledningen til å ønske alle venner av Godthaab en riktig god sommer!