Stengt døgntilbud, åpent dagtilbud

Stengt døgntilbud, åpent dagtilbud

Utviklingen av pandemien og betydelig reduksjon i antall henvisninger gjør at vi dessverre må stenge døgntilbudet midlertidig fra påske; i første omgang fra 31. mars til 12. april. Åpningstidspunktet vil imidlertid avhenge av at sykehusene gjenopptar normal aktivitet og at aktiviteten representerer tilstrekkelig etterspørsel etter rehabilitering. Vi fortsetter vårt dagrehabiliteringstilbud med strenge smittevernrutiner som før. Vi har holdt oss smittefrie gjennom hele pandemien, og har klart å opprettholde et godt, tverrfaglig rehabiliteringstilbud innenfor de til enhver tid gjeldende smitterestriksjoner. Dette skal vi fortsette med så snart den 3. smittebølgen er over! Informasjon om åpningstidspunkt vil bli annonsert her så snart beslutning om åpning er tatt. Inntakskontoret er bemannet fra kl. 9 alle virkedager, så ta gjerne kontakt med oss pr. telefon (67 83 60 03) eller epost booking@godthaab.no.