Svar på ofte stilte spørsmål

Om Godthaab Helse og Rehabilitering

 • Hva er historien bak Godthaab? Godthaab er en ideell stiftelse grunnlagt i 1918 av Anna Holck, inspirert av rekonvalesenthjem hun besøkte på studiereise i Canada. Bygningen stod ferdig i 1925. Tilbygget er fra 2005. Boken om Godthaab, «På helsa løs», kan fås i resepsjonen hvis du er pasient på Godthaab.
 • Er Godthaab fortsatt et rekonvalesenthjem? Nei, nå er det tverrfaglig rehabilitering vi tilbyr!
 • Er Godthaab privat eller offentlig? Godthaab er en privat stiftelse, men en del av den offentlige helsetjenesten gjennom en avtale med Helse Sør-Øst. Godthaab er imidlertid ikke en del av kommunehelsetjenesten i Bærum kommune, selv om Godthaab ligger i Bærum.

Om rehabiliteringstilbudet

 • Hva inneholder rehabiliteringstilbudet? Alle pasienter får en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan som omfatter gruppetrening og foredrag/undervisning, samt konsultasjoner hos ulike faggrupper etter behov. Egeninnsats er viktig, og alle pasienter må sette seg et mål.
 • Hvilke pasienter kan få rehabilitering på Godthaab? Avtalen med Helse Sør-Øst omfatter 4 diagnosegrupper:
  • Brudd og slitasjeskader
  • Revmatiske sykdommer
  • Hjertesykdommer
  • Sammensatt/komplekst sykdomsbilde
 • Kan pasienter fra hele landet komme på rehabilitering på Godthaab? Ja, det er fritt behandlingsvalg, men innenfor de fire diagnosegruppene.
 • Hvor mange pasienter er det på Godthaab? I gjennomsnitt ca. 37 døgnpasienter. I tillegg ca. 26 dagpasienter i ukedagene.
 • Hvor langt rehabiliteringsopphold får jeg? Døgnopphold: 2 eller 3 uker avhengig av diagnosegruppe. Dagopphold: 6 – 8 uker med oppmøte 2 – 3 ganger pr. uke.
 • Jeg føler behov for en forlengelse av oppholdet mitt, er det mulig? Dersom en samlet tverrfaglig vurdering tilsier dette, er det en mulighet – evt. overgang fra døgnopphold til dagrehabilitering.

Om praktiske ting: Hvem? Hva? Hvor? Hvorfor?

 • Hvilke faggrupper er tilgjengelig på Godthaab? Lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, idrettspedagog. Faggrupper som kan kobles inn ved behov: klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykolog, helseveileder.
 • Hvem er min primærkontakt? Vanligvis fysioterapeuten/idrettspedagogen.
 • Hvor finner jeg informasjon om dagsplan og liknende? Alle får utdelt sin egen ukeplan. Vi har også en informasjonskanal på TVen på pasientrommene og informasjonsskjermer flere steder i bygget.
 • Hvem er på vakt om natten og i helgene? Sykepleietjenesten er døgnbemannet alle dager.
 • Hvor finner jeg treningssalene, bassenget og undervisningsrommet? De fleste treningsaktivitetene og undervisning er samlet i 2. etg. Her finner du også vårt varmtvannsbasseng.
 • Hvorfor har dere dispensere med desinfeksjonsvæske rundt omkring? For å unngå spredning av eventuell smitte (Covid-19, omgangssyke, influensa etc.). Du bør beskytte deg selv og dine medpasienter ved å vaske hendene grundig og ofte med vann og såpe og i tillegg bruke desinfeksjonsvæsken. Husk å holde avstand til andre. Vi viser til Smittevernerklæring (deles ut ved ankomst) for mer informasjon.
 • Hva gjør jeg hvis brannalarmen går? Hvis du er på rommet: Vent på assistanse. Alle bør ha lest branninstruksen på innsiden av døren på rommet!
 • Hvorfor er det fast bordplassering i spisesalen? Mest av hensyn til sikkerhet: Det gis beskjed til sykepleier dersom en pasient ikke møter til frokost. Enkelte pasienter har dessuten spesielle behov (rullestol/ganghjelpemiddel etc.) som gjør at de må sikres en hensiktsmessig spiseplass.
 • Rommet mitt er for kaldt/varmt, hva gjør jeg? Varmestyring på rom gjøres via resepsjonen. Ta kontakt med resepsjonist (evt. sykepleier hvis kveld/natt).
 • Er det mulig å få vasket klær her? Ja, i 3. etg. (gammel fløy) er det vaskemaskin (selvbetjening), og i resepsjonen får du kjøpt vasketablett. Alternativt kan du levere klesvask (i pose) til resepsjonen, så vasker vaskepersonalet tøy tirsdager og torsdager for kr 150,- (settes på regningen din).
 • Jeg har synspunkter om oppholdet – hvordan gir jeg tilbakemelding? Vi er takknemlig om du svarer på vår brukerundersøkelse som deles ut mot slutten av oppholdet. Du svarer anonymt. Godthaab bruker tilbakemeldingene til å bli bedre!

Om andre tilbud og aktiviteter

 • Finnes det noe underholdningstilbud her? Til vanlig; ja, men under pandemien kan vi dessverre ikke ta imot folk utenfra. Enkelte kvelder arrangerer pasientene selv quiz eller bingo.
 • Har dere frisør eller andre velværetilbud her? Ja, vi har både frisør og hudpleier/fotterapeut. OBS! dette er ikke inkludert i rehabiliteringstilbudet og må betales direkte til frisør/terapeut. Resepsjonen kan formidle kontakt med disse.
 • Kan jeg ta imot besøk mens jeg er her? Ja, men kun utendørs av smittevernhensyn. Husk å holde avstand.
 • Min ektefelle ønsker å bo her med meg deler av oppholdet, er det mulig? Ja, ved kapasitet kan pårørende være hotellgjest. Ta kontakt med inntakskontoret på tlf.: 67836003 for mer informasjon og bestilling. Gjesten må forholde seg til samme smitterestriksjoner som pasientene og vedkommende har ikke tilgang til vårt helsetilbud.

Om permisjon, hjemreise og pasienttransport

 • Kan jeg ta permisjon, f.eks. i helgen, mens jeg er her? Nei, dessverre. For å minimere risiko for coronasmitte tillater vi for tiden ikke permisjoner.
 • Jeg har lyst til å reise hjem før avtalt avreisedato, hva gjør jeg? Snakk med din primærkontakt om dette, evt. ta kontakt med resepsjon eller teamsykepleier.

Om betaling, egenandel, Frikort

 • Hva betaler jeg som pasient for et rehabiliteringsopphold? Egenandelen for oppholdet er kr 150,- pr. døgn/dag, og dette går inn under Frikortordningen for helsetjenester. Fra 1. januar 2021 er Frikort 1 og Frikort 2 blitt til én ordning med felles egenandelstak for alle tjenestene. Egenandelstaket er på kr 2460,-.
 • Jeg har hørt om noen som betalte mye mer for et opphold på Godthaab, hva skyldes det? Enkelte pasienter velger å betale hele oppholdet av egen lomme, f.eks. fordi de mangler henvisning fra lege, eller fordi de «kjøper seg forbi» ventetid. Dette kaller vi et «egenfinansiert rehabiliteringsopphold».
 • Blir fastlegen min informert om rehabiliteringen? Ja, fastlegen vil motta en epikrise og tverrfaglig sammenfatning (rapport) som også sendes til legen som søkte deg inn (dersom dette var en annen enn fastlegen). Du får også selv en kopi. Denne får du ved avreise eller den ettersendes pr. post.