Sykepleiere på Godthaab i streik

Sykepleiere på Godthaab i streik

Meklingen på overtid mellom sykepleierforbundet NSF og arbeidsgiverorganisasjonen NHO førte ikke fram. Av 55 sykepleiere totalt er 8 av 12 sykepleiere ved Godthaab Helse og Rehabilitering tatt ut i streik.

Godthaabs ledelse stiller seg kritisk til at NSF velger å ta ut en liten ideell stiftelse i streik. NSF er tydelige på at målet med streiken er å ramme bedriftene mest mulig økonomisk. Det er ingen hemmelighet at Godthaab Helse og Rehabilitering har hatt en krevende økonomisk situasjon i flere år med underskudd i driften og meget dårlig likviditet. En betydelig dugnad i organisasjonen har bidratt til at Godthaab har klart å opprettholde driften. Som ytterste konsekvens kan arbeidsplasser og et verdifullt tilbud til rehabiliteringspasienter i en sårbar situasjon gå tapt.
Godthaab Helse og Rehabilitering er som nevnt en ideell stiftelse som ikke har noen eiere eller aksjonærer som skal ta ut gevinst. Et eventuelt overskudd tilbakeføres direkte til organisasjonen og bidrar til å videreutvikle pasienttjenestetilbudet. Godthaab har ikke økonomisk bærekraft til å tåle en vedvarende streik.

Godthaab gjør alt for å opprettholde tilnærmet vanlig drift og ber pasientene og pårørende om deres tålmodighet og forståelse i denne situasjonen.