Sykepleierstreik med store konsekvenser for pasienter og ansatte

Sykepleierstreik med store konsekvenser for pasienter og ansatte

Norsk sykepleierforbund (NSF) skyter på feil skive!

Grunnet sykepleierstreiken er Godthaab Helse og Rehabilitering nødt til å avvikle den døgnkontinuerlige behandlingen av pasienter. Døgnpasienter ved Godthaab vil senest fredag 9. november måtte reise hjem evt. med bistand fra kommunen. Dersom pasienten er i behov av spesialhelsetjeneste vil sykehuset bli kontaktet. Pasienter som kvalifiserer for Dagopphold vil selvfølgelig få tilbud om dette behandlingstilbudet og vil kunne umiddelbart starte med dagbehandling. Godthaab Helse og Rehabilitering vil kunne håndtere dagbehandling av pasienter over lengre tid med god kvalitet i behandlingen.

Sykepleierforbundet har valgt å ta ut en ideell organisasjon som arbeider hardt for å gi befolkningen et godt rehabiliteringstilbud til tross for stadig strammere økonomiske rammer. For mindre enn et år siden var det fare for at den tradisjonsrike institusjonen med godt omdømme blant helsepersonell og pasienter, måtte stenge. Året etter velger Sykepleierforbundet å ramme institusjonen med streik, noe som igjen setter arbeidsplassene og behandlingstilbudet i fare. Sykepleierforbundet skyter på feil skive og har ikke vurdert konsekvensene av sine egne uttak, heller ikke for egne medlemmer som skal ivaretas. Konsekvensene av dette uttaket kan bil dramatisk for de sykepleierne som er tatt ut i streik og for alle andre ansatte for øvrig. Det er de streikende kjent med, noe også Sykepleierforbundet burde vært kjent med.

Streiken rammer pasientene som er avhengig av dette tilbudet, selv om det ikke dreier seg om liv og død, og for en arbeidsstokk som har arbeidet hardt for å komme seg ut av krisen for et år siden. Et tverrfaglig bredt sammensatt team, som gjennom år har bygget opp en kompetanse og et felleskap til glede for alle pasientene som rehabiliteres på Godthaab, slår sprekker.
Noen kan tenke at 8 medarbeidere ikke velter lasset, men sykepleiertjenesten er helt nødvendig i et døgnkontinuerlig rehabiliteringsforløp på en institusjon som tar imot over 80% av pasientene direkte fra sykehus.

Godthaab er en liten privat ideell stiftelse som leverer helsetjenester til det offentlige gjennom en avtale med Helse Sør Øst. For ett år siden var økonomien så dårlig at ledelsen måtte varsle de ansatte om at arbeidsplassene stod i fare. Et banklån reddet virksomheten, arbeidsplasser ble bevart og et solid fagmiljø bestod. Sakte men sikkert styrte Godthaab i riktig retning til glede for pasienter og ansatte.
NSF hevder at sykepleierne ikke skal lide for at private aktører har dårlige avtaler med det offentlige. Skiven de burde skyte på er hvordan ideelle organisasjoner er finansiert.
Godthaab leverer helsetjenester til det offentlige helsevesenet og arbeider for best mulige vilkår for sine ansatte. De ansatte verdsetter sin arbeidsplass og arbeidet med pasienter, og fokuset på pasienten og på at tilbudet som gis skal holde høy kvalitet.
Når Sykepleierforbundet handler i «blinde» kan det gi motsatte konsekvenser av det som var målet, og redusere mulighetene for ideell virksomhet i landet. Da tar de helkommersielle virksomhetene over.