Tilbake til normal drift

Tilbake til normal drift

Vi er glade for å være i gang med full døgndrift igjen! Nå planlegger vi også gjenåpning av dagtilbudet for et begrenset antall dagpasienter fra uke 25. Aktuelle pasienter som har en godkjent søknad om dagrehabilitering vil bli kontaktet av oss. Alle aktiviteter, behandling, måltider etc. foregår i henhold til gjeldende smitteråd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Vår kafé er dessverre fortsatt stengt. Varmtvannsbassenget åpner om kort tid, men kun for inneliggende døgnpasienter i første omgang. Alle smitteverntiltak blir løpende evaluert og justert i tråd med endringer i rådene fra FHI til rehabiliteringsinstitusjonene. Vi har heldigvis ikke hatt smitteutbrudd på Godthaab, og er svært opptatt av at pasienter, pårørende og ansatte overholder smittevernreglene for at dette skal fortsette. Pasientene får naturligvis grundig informasjon om smitterutiner. For oppdatert informasjon om Covid-19 (koronaviruset), følg link til Folkehelseinstituttets nettsider her eller til Helsenorge her.