Viktig melding til pasienter vedrørende Frikort 2

Viktig melding til pasienter vedrørende Frikort 2

Dette er første året med elektronisk innsending av egenandeler til Helfo, og de siste tekniske detaljene er dessverre fortsatt ikke helt på plass. Pasientene må derfor fortsette å betale egenandeler selv om egenandelstaket egentlig er nådd. Summen som betales over egenandelstak (kr.1990,-) vil bli refundert av Helfo så fort den elektroniske overføringen fungerer tilfredsstillende. Vi regner med at vi har en velfungerende løsning på plass om relativt kort tid. Vi beklager ulempen dette medfører for den enkelte og oppfordrer alle pasienter til å ta vare på kvitteringene sine.