Om utviklingsprosjektet

HURRA!

Den 21. juni 2023 vedtok kommunestyret i Bærum kommune detaljreguleringen for vår eiendom.

Godthaab har i lengre tid arbeidet med ny reguleringsplan for vår eiendom. Fra eiendommen ble tatt inn i kommuneplanens arealdel i 2018 for fremtidig boligformål, har det vært arbeidet med å få realisert et prosjekt som skal bidra til at Godthaab kan fornyes og skape en mer bærekraftig driftsmodell. Fra årsskiftet 2020/2021 har det vært arbeidet aktivt med å få eiendommen regulert. Det har vært mange utfordringer underveis og en gjenstår fortsatt, men vi har nå kommet veldig mye lengre. Godthaab er stolte av å ha fått stor politisk annerkjennelse for det planforslaget som nå er vedtatt og ikke minst det faktum at flertallet av våre politikere ser hvor viktig Godthaab er for enkelt mennesket og for samfunnet. Vi vil spesielt takke Høyre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet for å ha bidratt til å sikre videre drift av Godthaab.

Vi gleder oss til det videre arbeidet med realiseringen av planforslaget og det vil komme mer informasjon om salgsstart, tjenester og tilbud så snart vi har avklart innsigelsen fra statsforvalter.

GOD SOMMER fra alle oss på Godthaab!