Venneforeningen

Godthaabs Venneforening ble etablert i januar 2000 og er en aktiv støttespiller for Godthaab. Venneforeningen arbeider helsepolitisk ved behov. Venneforeningen har bidratt med mange flotte gaver til Godthaab; hjertestarter, piano, treningsutstyr, kunst og inventar og har medvirket til å finansiere utgivelsen av Godthaab sin historie i boken «På helsa løs». I tillegg er Venneforeningen i dag ansvarlig for 2 månedlige kulturkvelder, vaffelsteking en gang i måneden samt administering av kunstutstillinger på Godthaab.

Foreningens formål

 • Være en ambassadør for rehabilitering generelt og Godthaab spesielt.
 • Styrke trivselsfremmende aktiviteter på Godthaab.
 • Bidra til forskjønnelse av Godthaabs interiør og ytre miljø.

Aktuelle oppgaver for Venneforeningen

 • Verve medlemmer/skaffe inntekter.
 • Sponsing av ulike aktiviteter på Godthaab.
 • Bistå ved ulike aktivitetstiltak som vaffelsteking, konserter og kunstutstillinger mm.

Hvordan støtte venneforeningen?

Om du har lyst til å støtte venneforeningen med et vennebeløp kan det gjøres ved:

 • Enkeltmedlemskap pr. år: kr. 250,-
 • Familiemedlemskap pr. år: kr. 400,-
 • Valgfritt beløp: ?

Innbetalingen kan skje via DNB sin betalingstjeneste «VIPPS». VIPPS-nummeret til Godthaabs Venneforening er: 19715
Beløpet kan også innbetales på «vanlig» måte til kontonr. 2801.51.13059  Husk å oppgi navn og evt. e-post adresse ved innbetaling med giro.
Ved innbetaling f.o.m. november gjelder medlemskapet også for påfølgende år. Som medlem vil man bli informert om aktiviteter i regi av Venneforeningen.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Godthaabs venneforening, send oss en e-post til: anita@hoff.as

Styret i Venneforeningen:

 • Anita Asdahl Hoff (styreleder) Mobil: 918 53 398
 • Turid Malm (nestleder)
 • Brit Wenche Moestue
 • Brita Marie Lund
 • Simon Kok
 • Christian Fuchs (ansattes representant)

Planlagte aktiviteter i 2023:

 • Haslum Foreldreorkester med gla’ jazz
 • Haakon Thaulow, piano og quiz
 • Bingo-kvelder
 • Vaffelsteking i regi av Venneforeningen
 • Temakvelder om natur, reiseskildringer, ernæring og årets bøker
 • Utstillinger er planlagt for et år frem i tid med vernissager.