VIKTIG INFORMASJON vedr. Covid-19

VIKTIG INFORMASJON vedr. Covid-19

Driften ved Godthaab Helse og Rehabilitering er nå dessverre redusert pga. Covid-19-pandemien. Vi har inntil videre ikke anledning til å tilby dagrehabilitering, og døgndriften er trappet ned.
Vi beklager dette sterkt og håper naturligvis å komme tilbake til full drift etter hvert. Dersom du venter på svar på henvisning, ber vi deg om å være tålmodig inntil videre. Vårt inntakskontor vil ta kontakt med deg når situasjonen er normalisert.