Visste du at…

Visste du at…

…Godthaab tar imot hjertepasienter som har behov for en helhetlig kartlegging av sin helse?
Tilbudet er beregnet for deg som enten har risikofaktorer for hjertesykdom eller er ferdig behandlet for dette, men som trenger veiledning videre. I løpet av et kort kartleggingsopphold på Godthaab kan du få gjort en tverrfaglig vurdering av din helse og hvilket behov du har for livsstilsendring og eventuelt rehabilitering. Kartleggingen foregår gjennom samtaler, funksjonsvurdering, testing og andre undersøkelser. Målet med oppholdet vil være å vurdere hvilke tiltak som er aktuelle for deg videre, samt å bidra til å finne frem til riktig tilbud. Dette kan for eksempel være å få en oversikt over hvilke helsetilbud som finnes for deg i din hjemkommune og sette deg i kontakt med disse (fysioterapi, frisklivsentral, lærings- og mestringstilbud eller liknende). Målet er også at du skal bli bevisst på og motivert for nødvendige livsstilsendringer. En rapport med konklusjon og videre anbefalinger vil bli sendt til fastlegen din, og det utarbeides en plan for videre rehabilitering etter oppholdet. Ta gjerne kontakt med inntakskontoret hvis du ønsker mer informasjon om dette tilbudet!

Skrevet av: Anneline Storelv, Inntaksleder