Ytterligere tiltak på Godthaab…

Ytterligere tiltak på Godthaab…

Godthaab Helse og Rehabilitering ser seg tvunget til å innføre ytterligere tiltak i forbindelse med den aktuelle situasjonen rundt Covid-19.

Som bidrag til å redusere risiko for smittespredning:
• Vil det ikke være anledning for våre pasienter å motta besøk på GHR.
Koselig tur ute i naturen med besøkende kan være et alternativ for de som har krefter til dette.
• Kaféen vil bli stengt.
• Det vil i prinsippet ikke bli anledning til å reise hjem i permisjon.
• Bassenget stenges for eksterne gjester.
• Planlagt årsmøte med venneforeningen mandag kveld avlyses.
• Arrangementet den 28. april -forelesning / åpen kveld GHR varsles at kan bli avlyst.