Kartleggings- og vurderingsopphold ved hjertesykdom

Kartleggings- og vurderingsopphold ved hjertesykdom

For hvem?

Tilbudet gis til personer over 18 år som er ferdig behandlet for sin hjertesykdom, men med behov for en tverrfaglig kartlegging og vurdering av behovet for livsstilsendring og eventuelt rehabilitering.

Målet med oppholdet

Hovedmålet vil være å kartlegge behov for videre rehabilitering særlig med tanke på aktuelle tiltak og tjenester i hjemkommunen. Målet er videre at brukeren skal være motivert for nødvendige endringer i sin livsstil. En utvidet epikrise vil bli sendt til fastlege.

Innhold og organisering

Kartlegging gjennom samtaler, funksjonsvurdering, testing og klinisk undersøkelse. Gjennom dette defineres det om det er behov for rehabilitering – og i så fall på hvilket nivå. Dersom det konkluderes med at det ikke er behov for rehabilitering på spesialisthelsenivå henvises pasienten til tilbud i sin hjemkommune (fysioterapi, frisklivsentral, lærings- og mestringsaktiviteter mv). Under oppholdet er det fokus på aktivitet og trening, samt læring- og mestringstilbud – både individuelt og i grupper (hjerteskole). Det utarbeides en plan for videre rehabilitering etter oppholdet.

 

Varighet

  • Døgnopphold: 5 døgn
  • Dagopphold: 5 dager (mandag – fredag)

Det er en egenandel på kr 156,- pr. dag/døgn.