Velkommen til Godthaab Helse og Rehabilitering!

Godthaab ble innviet som rekonvalesenthjem i 1925, og er i dag et av landets største. Som landets eldste senter for rehabilitering, har vi lang erfaring med å gi våre gjester et godt opphold i landlige omgivelser i hjertet av Bærum. Målet med rehabilitering er både å oppnå en bedret funksjon, å forebygge sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og/eller redusere sjansene for at man igjen skal oppleve funksjonstap. Godthaab bruker et kvalitetsstyringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

 
 
 
 

Våre rehabiliteringstilbud

Vårt tverrfaglige rehabiliteringstilbud bygger på kjent forskning og erfaring. Helseavdelingen har et tverrfaglig behandlingsteam som består følgende fagprofesjoner: Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og assistent. I samarbeid med den enkelte bruker utarbeides det en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. I tillegg har vi ulike treningstilbud i grupper.


Les mer om vårt rehabiliteringstilbud...

Egenfinansiert rehabilitering

Godthaab har også et rehabiliteringstilbud til de som enten ikke får tilbud via det offentlige - eller ikke får plass hos oss fordi det er venteliste for den diagnosegruppen de hører inn under. Da er det mulig å bestille et egenfinansiert rehabiliteringsopphold.Les mer om egenfinansiert rehabilitering...

Praktisk informasjon - Dette bør du ha med deg

Godthaab ligger sentralt i Bærum kommune, vest for Oslo. Vi holder til i Gamle Ringeriksvei 148, mellom Bekkestua og Bærums Verk, lett tilgjengelig med buss nr. 143/144 fra Oslo mot Bærums Verk (via Lysaker og Bekkestua) eller med T-banens linje 2 til Bekkestua...Les mer om praktisk informasjon for ditt opphold på Godthaab...

I HELSEVESENETS TJENESTE SIDEN 1925!

Godthaab tilbyr rehabilitering etter avtale med HSØ for følgende diagnosegrupper:


Brudd og slitasjeskader i skjelett
• Reumatologiske sykdommer
• Hjertesykdommer
• Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Private tilbud:
• Egenfinansiert rehabilitering
• Godthaabklinikken
• Helseferie


Godthaabs tverrfagligetilbud bygger på kjent forskning og erfaring.

Tips en venn