Velkommen til Godthaab Helse og Rehabilitering!

Godthaab Helse og Rehabilitering har avtale med Helse Sør Øst, og er gjennom det en del av spesialhelsetjenesten.

Godthaab tar imot pasienter som kommer direkte fra sykehus, og hjemmeboende som har søkt om rehabilitering via sin fastlege. Vi tilbyr både døgn- og dagopphold.

Målet med et rehabiliteringsopphold på Godthaab er å gjenvinne funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Dette kan bidra til økt selvhjulpenhet og større selvstendighet i dagliglivet.

Godthaab har et sterkt tverrfaglig behandlingsteam som i samarbeid med den enkelte pasient utarbeider et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram. I dette inngår både fysisk trening, samtaler og undervisning.

 
 
 
 

Våre rehabiliteringstilbud

Godthaab tilbyr rehabilitering etter avtale med HSØ for følgende diagnosegrupper:

• Brudd og slitasjeskader i skjelett
• Reumatologiske sykdommer
• Hjertesykdommer
• Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Les mer om våre rehabiliteringstilbud...

Praktiske opplysninger - Dette bør du ha med deg

Godthaab ligger sentralt i Bærum kommune, vest for Oslo. Vi holder til i Gamle Ringeriksvei 148, mellom Bekkestua og Bærums Verk, lett tilgjengelig med buss nr. 143/144 fra Oslo mot Bærums Verk (via Lysaker og Bekkestua) eller med T-banens linje 2 til Bekkestua...


Les mer om praktisk informasjon for ditt opphold på Godthaab...

I HELSEVESENETS TJENESTE SIDEN 1925!

Tips en venn